Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

8113 6c82 500
Reposted fromidiod idiod viazEveR zEveR
8116 0fec 500
Reposted fromidiod idiod viazEveR zEveR
zagadka
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viazEveR zEveR
zagadka
9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viazEveR zEveR
zagadka
zagadka
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viazEveR zEveR
zagadka
Reposted frommeem meem viazEveR zEveR
zagadka
2163 4c53 500
Reposted fromnebthat nebthat viazEveR zEveR
4670 c5a9

Search B&W Erotica by Themes & Tags at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn
zagadka
2755 3ca3
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly vialaluna laluna
zagadka
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialaluna laluna
7508 75f1

Search B&W Erotica by Themes & Tags at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn
zagadka
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaherbatkowa herbatkowa
zagadka
4533 4f41
Reposted fromrichardth richardth vialaluna laluna
7445 b29e 500

Search B&W Erotica by Themes & Tags at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn
zagadka
2086 bbb1 500
The Earth is not round nor flat - the Earth is Poland. 
Reposted fromUbik Ubik viakubaf kubaf
zagadka
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamslexi mslexi
zagadka

Zrozumiałam, że to taki facet, z którym bym mogła spędzić resztę życia.

A potem to spieprzyłam.

— Charlotte Nieszyn Jasińska 'Constans'
Reposted frombzdura bzdura viamslexi mslexi
zagadka
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie vialaluna laluna
8445 6075 500
Reposted fromartofvisuals artofvisuals vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl