Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

zagadka
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaoutoflove outoflove

September 01 2017

zagadka
6437 8da9 500
Reposted fromxmartii xmartii vialaluna laluna
zagadka
Ideału nie szukam, ale idioty też nie.
Reposted frommefir mefir vialaluna laluna
zagadka
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
zagadka
1419 ae19
Reposted fromnyaako nyaako viaoutoflove outoflove
zagadka
9233 22b3 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove

August 12 2017

zagadka
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viaoutoflove outoflove
zagadka
Nigdy nie będziemy młodsi niż w tym momencie, a życie ucieka tak szybko. Za 100 lat wszyscy wy, którzy to czytacie i ja, który to piszę, będziemy martwi. Żyjemy dwoma życiami. Tym, które widzą inni. I tym, w którym jesteśmy sami. Jedni ludzie boją się wysokości, inni boją się samotności, są też tacy, którzy boją się węży, czy pająków, lecz najbardziej boimy się siebie. W jednym i drugim życiu kłamiemy. Ale sobie bardziej. Żyjemy iluzjami, które mają nas przekonać, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea

August 11 2017

zagadka
Jedyne co wiem o życiu to, to że jak już się jebie, to zawsze wszystko na raz.
— Quebonafide
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
zagadka
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutoflove outoflove

August 10 2017

zagadka
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaoutoflove outoflove
zagadka

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaoutoflove outoflove
zagadka
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
zagadka
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viaoutoflove outoflove
zagadka
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
zagadka
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viaoutoflove outoflove
zagadka
6703 deff
Reposted frommononok mononok viaoutoflove outoflove
zagadka
3961 50c3
Reposted frompastelowe pastelowe viaoutoflove outoflove
zagadka
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl