Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

zagadka
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
Reposted from654675674 654675674 viaherbatkowa herbatkowa

November 05 2017

zagadka
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakubaf kubaf
zagadka
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viaoutoflove outoflove
zagadka
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viaherbatkowa herbatkowa
zagadka
3607 6bd1
Reposted fromluksfer luksfer viaoutoflove outoflove
zagadka
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

Reposted fromnaturalginger naturalginger viaoutoflove outoflove
4295 ce8e 500
Reposted fromekelias ekelias viaoutoflove outoflove
zagadka
2469 9eaf 500

October 16 2017

9508 14b4
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoutoflove outoflove
zagadka
2959 3911 500
tysiace-mysli.soup.io
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli vialaluna laluna
zagadka
4273 c05c 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa vialaluna laluna
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi vialaluna laluna

October 15 2017

Do wszystkiego da się przyzwyczaić.. Nawet do tego, że gdy kogoś potrzebujesz, zostajesz sama ~ moje

zagadka
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaoutoflove outoflove

September 01 2017

zagadka
6437 8da9 500
Reposted fromxmartii xmartii vialaluna laluna
zagadka
Ideału nie szukam, ale idioty też nie.
Reposted frommefir mefir vialaluna laluna
zagadka
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
zagadka
1419 ae19
Reposted fromnyaako nyaako viaoutoflove outoflove
zagadka
9233 22b3 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl